Vítejte na webových stránkách České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Informace pro členy

Druhé kolo voleb ČSVSSM bylo ukončeno 27.10.2020. Výsledky a zprávu volební komise najdete v sekci Společnost na stránce Informace pro členy.

Akreditace pracoviště

ČSVSSM akredituje od roku 2005 podle doporučení ESRS pracoviště zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění. Vydává tři typy certifikátů.

Čtěte více

Akreditační kurz

kurz pro lékaře 17.-21.1. 2022

Čtěte více

Znalostní zkouška pro lékaře

teoretická zkouška, Praha 8.9.2021

teoretická zkouška, Brno 21.9.2021

Čtěte více

Zápis zasedání výboru 16.2.2007

Zasedání výboru 16.2.2007, 13.00, neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Přítomni: Dohnal, Nevšímalová, Pretl, Smolík, Šonka, Vyskočilová
Omluven: Moráň
Za RK přítomni: Novák, Trefný
 1. Kontrola zápisu předchozí schůze z 15.12.06 – schváleno jednohlasně
 2. Zkoušky bilance (Šonka, Vyskočilová). Konstatován celkově úspěšný průběh, i když u praktických zkoušek několik adeptů neuspělo. Doc. Smolík navrhl možnost nabídnout školení slovenským kolegům.
 3. Další plán ve vzdělávání
  Prim. Vyskočilová informovala o dříve uznané funkční licenci od IPVZ znějící na poruchy ventilace ve spánku, výbor navrhl rozšířit ji na spánkovou medicínu. Výbor rozhodl kontaktovat prof. Zatloukala (vedoucího katedry pneumologie IPVZ), seznámit ho s modelem vzdělávání, který společnost vypracovala, jednat o možnosti rozšíření této licence a o dalších podmínkách funkční odbornosti. Schůzka bude 6.3., zúčastní se Smolík, Šonka, Trefný.
 4. Kurs příští školní rok - prof. Šonka informoval o možnostech, z předložených finančních nabídek vyplynul termín na začátku listopadu..
  Jarní termín teoretických zkoušek – 20.4. 10.00 (), 25.5. 10.00 () a 1.6. 10.00 () v Praze na NK
  Výbor jednal o plánovaném kursu laborantek – termín jaro 2008.
 5. Členská základna. Za člena společnosti přijat dr. Vrba.
 6. Jednání s pojištovnami. Výbor považuje odpověď VZP za vstřícnou. Převládl názor, že je nutné urychleně zahájit další jednání s VZP za účelem nasmlouvání výkonů akreditovanými pracovišti. Proto musí akreditace urychleně začít. Bylo konstatováno, že je prakticky vše připraveno (teoretický rámec akreditačních kriterií-zveřejněn před více než rokem, školení –před rokem.a zkoušení jsou v běhu a je prozkoušena již dostatečně velká skupina odborníků). Doc Smolík podle evropských doporučení připraví dotazník na akreditaci. Ten po kontrole výborem bude dán pracovištím k vyplnění. Akreditační dotazníky bude archivovat výbor, bude vydávat jen potvrzení o akreditaci. Tím akreditace v praxi začne. Výbor je detailně seznámen se situací na několika pracovištích, proto akreditační řízení může zpočátku postoupit velmi rychle.
 7. Setkání předsedů evropských národních společností pro výzkum spánku 30.3. – 1.4. 2007 na Mallorce – vyjádření k cestě K. Šonky: souhlas.
 8. Varia

Výbor se usnesl, že zprávy z jednání výboru a další důležité zprávy (termíny zkoušek atd) budou zveřejňovány na webu společnosti. Zajistí dr. Pretl

Prof Šonka informoval o nabídkách vzdělávacích kursů v Edinburghu a Belgii.

Prof. Nevšímalová informovala o II. Kongresu WASM v Bangkoku (únor 07). Kongres byl hojně navštíven (cca 1000 účastníků), program byl bohatý, probíhal v 5 paralelních sekcích, tematika byla zaměřena hlavně na neurologické poruchy a spánek. Prof. Nevšímalová předsedala sekci Abnormálních pohybů ve spánku, dále přednesla 2 vyžádané přednášky. Byla zvolena členkou projektu WHO, který má za cíl sjednotit klasifikaci spánkových poruch. Dojednala přednášky zahraničních somnologů – 20.6. dr. Peirata a 31.10. prof. Nobili – obě v rámci seminářů na neurologické klinice v Kateřinské. Následující kongres WASM se bude konat 1.-5.11.09 v Sao Paulu. President WASM je nově prof. C. Guilleminault.

V roce 2007 budou spánkový kongres pořádat kolegové ze Slovenska v Martině (začátek října)

Následující kongres spánkové společnosti se bude konat 6.-8.11.08 v Plzni (Parkhotel)

Prof. Šonka informoval o stavu financí

Zapsal Pretl, kontroloval Šonka