Výbor a kontrolní komise

 

Předsedkyně: MUDr. Jana Vyskočilová
Místopředa: Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Vědecký sekretář: MUDr. Miroslav Moráň
   
Členové: Doc. MUDr. Ondřej Ludka, PhD.
MUDr. Martina Ondrová
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
MUDr. Martin Pretl
   
Kontrolní komise: MUDr. Jitka Bušková
MUDr. Miroslav Lánský
MUDr. Vilém Novák